Volvo Financial Services („VFS”, „noi” sau „nouă”) iau foarte în serios protecția și securitatea datelor. Ca parte a AB Volvo Group, politica noastră este să respectăm toate legile aplicabile în fiecare țară în care ne desfășurăm activitatea și acest lucru include legile privind confidențialitatea datelor.

Această declarație confirmă angajamentul nostru față de următoarele principii fundamentale de protecție a datelor.                   

Vom depune toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că datele personale procesate de VFS vor fi:                 

  • Prelucrate în mod legal, corect și într-o manieră transparentă față de dvs., persoana vizată. Acesta este principiul legalității, corectitudinii și transparenței.
  • Sunt colectate în scopuri specificate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri. Acesta este principiul limitării scopului.
  • Adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt procesate. Acesta este principiul minimizării datelor.
  • Exacte și, dacă este necesar, actualizate și vom lua toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că datele cu caracter personal pe care le considerăm inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt procesate, vor fi șterse sau rectificate fără întârziere după ce ni s-a comunicat sau am luat cunoștință într-un alt fel de acest aspect. Acesta este principiul acurateței.
  • Păstrate într-o formă care permite identificarea persoanei vizate nu mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care sunt prelucrate, cu excepția cazului în care se prevede sau permite prin lege. Acesta este principiul limitării stocării.
  • Prelucrate într-un mod care să asigure o securitate adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale, utilizând măsuri tehnice sau organizatorice adecvate. Acesta este principiul integrității și confidențialității.

De asemenea, confirmăm angajamentul nostru de a respecta legile aplicabile în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal sensibile (sau speciale) și transferul datelor cu caracter personal într-o altă țară decât cea în care au fost colectate pentru prima dată.

Angajamentul nostru față de principiile fundamentale de mai sus este implementat printr-o varietate de procese și sisteme interne, inclusiv respectarea generală a următoarelor:            

Notificare & Consimțământ 
Veți fi informat cu privire la tipul de date care trebuie colectate și la scopurile pentru care aceste date sunt colectate conform cerințelor legii aplicabile și, în cazul în care consimțământul dumneavoastră este necesar pentru a le prelucra, vi-l vom solicita într-un limbaj clar și lipsit de ambiguitate. Odată dat, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment, dar acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.    

Acces
În cazul în care acest lucru este impus de lege, vi se va acorda acces la datele dvs. cu caracter personal deținute de noi pe baza unei solicitări scrise și veți avea posibilitatea de a solicita corectarea, modificarea sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dacă ceea ce deținem este incorect, depășit sau nu mai este relevant sau necesar pentru scopurile comerciale inițiale sau consimțite. Este posibil să percepem o taxă pentru acces, modificare etc., dar nu va fi excesivă. În general, vom răspunde solicitărilor de acces în scris, în termen de 30 de zile, însă putem restricționa accesul în situații excepționale în care drepturile legitime ale unor persoane altele decât dvs. ar fi încălcate sau în care sarcina sau cheltuielile de furnizare a accesului ar fi disproporționate față de riscurile legate de confidențialitatea dvs.

Recurs & Cale de atac
Dacă aveți o reclamație cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către VFS, trebuie să trimiteți reclamația în scris adresată responsabilul cu protecția datelor (RPD), așa cum este identificat mai jos. Vom trata în mod serios plângerea dvs. și vom depune toate eforturile rezonabile pentru a vă răspunde în timp util și a aborda toate îngrijorările exprimate de dvs. De asemenea, puteți avea dreptul să adresați o plângere independentă organismului competent pentru soluționarea litigiilor externe, dacă acest lucru este prevăzut în legislația locală. Vom depune toate eforturile rezonabile pentru a coopera cu un astfel de organism de soluționare a litigiilor pentru a răspunde la aspectele pe care le-ați invocat, în timp util.

Informații de contact
VFS l-a desemnat pe Adrian Samareanu, Vicepreședinte și Director Tehnologia Informației al acesteia, în calitate de Responsabil cu Protecția Datelor („RPD”), responsabil pentru respectarea și aplicarea acestei declarații și a legilor aplicabile privind protecția datelor. Îl puteți contacta prin poștă sau prin e-mail la:          

Adrian Samareanu
Volvo Financial Services
Hunderenveldlaan 10
B - 1082 Bruxelles Belgia
E-mail: privacy@vfsco.com

Vă rugăm să precizați numele dvs., adresa, numărul de telefon și / sau e-mailul în toate comunicările și să precizați în mod clar natura solicitării dumneavoastră.           

Data intrării în vigoare și modificări aduse acestei declarații         
Angajamentele și practicile descrise în această declarație sunt actuale începând cu data de 31 octombrie 2016. Ne rezervăm dreptul de a modifica, înlocui sau retrage această declarație în orice moment în conformitate cu cerințele principiilor fundamentale și ale legii aplicabile.       

Limitarea aplicării principiilor fundamentale
Respectarea de către VFS a principiilor fundamentale poate fi limitată (a) în măsura necesară pentru a răspunde unei obligații legale sau etice și (b) în măsura permisă de legislația aplicabilă.  

Transferuri de date
În ceea ce privește transferurile globale de date, VFS recunoaște și ia măsurile adecvate pentru a răspunde obligațiilor legale pentru astfel de transferuri.