Zákaznícka Zóna

Služby, ktoré poskytujeme

 • Poskytujeme informácie týkajúce sa financovania vozidiel /stavebných strojov
 
 • Ukončenie zmlúv:
  - Predčasné ukončenie zmlúv
  - Riadne ukončenie zmlúv
  - Odpredaj vraku po totálnej škode

 

 • Zmeny údajov o predmete leasingu
  - Zmeny vo výbave alebo konštrukčné zmeny predmetu leasingu

 

 • Vydávanie dokumentov
  - Duplikáty a kópie zmlúv, oprávnení, faktúr

 

 • Zmeny údajov zákazníka
  - Zmena adresy/sídla
  - Zmena formy podnikania

 

 • Modifikácia splátkových kalendárov
  - Predĺženie trvania leasingovej zmluvy
  - Skrátenie trvania leasingovej zmluvy
  - Zmena dátumu splatnosti leasingových splátok
  - Zmena výšky leasingových splátok

Ako fungujeme
 

 • Všetky žiadosti zákazníkov sú registrované zákazníckym servisom.

 • Každá žiadosť, ktorá je nám adresovaná, je spracovaná v určenom čase, aby sme mohli poskytovať efektívne služby zákazníkom.

 • Pracovníci zákazníckeho servisu poskytujú asistenciu s akoukoľvek žiadosťou týkajúcou sa uzatvorenej zmluvy.

 • Analyzovaním požiadaviek a otázok nepretržite zdokonaľujeme prácu zákazníckeho servisu, aby sme mohli lepšie napĺňať očakávania našich zákazníkov.

Kontaktujte nás
 

Pracovníci zákazníckeho servisu sú Vám
k dispozícii od pondelka do piatku v
pracovnom čase 8:00 - 17:30.

Poštová adresa:
VFS Financial Services
Slovakia, s.r.o.

Zákaznícky servis
Diaľničná cesta 9
903 01 Senec
Telefónne číslo: +421 2 3266 2430
E-mail: info.sk@vfsco.com
www: www.vfsco.sk

Užitočné informácie

Často kladené otázky Format PDF Size 77 KB
Proces modifikácie Format PDF Size 65 KB
Riadne ukončenie zmluvy Format PDF Size 61 KB
Informácia NRKI Format PDF Size 286 KB
Sadzobník poplatkov Format PDF Size 58 KB

Formuláre a žiadosti

ŽIADOSŤ O CESIU Format DOCX Size 178 KB
ŽIADOSŤ O MODIFIKÁCIU_SK Format DOCX Size 93 KB
ŽIADOSŤ O PODNÁJOM Format DOCX Size 181 KB
ŽIADOSŤ O VRÁTENIE PREPLATKU Format DOCX Size 103 KB

Dôležité dokumenty

Obchodné podmienky úveru Format PDF Size 543 KB

Archív dokumentov